301 Stemmen, Evje og Hornnes. dyr ok. Båt. - Bortelid