Generelle betingelser for fremleie.

 

Avtalen:        Avtalen gjelder feriebolig og kun i det angitte tidspunkt i avtale. Antall soveplasser angir maksimalt antall personer (spedbarn incl) utleieenheten er beregnet til og kan ikke overskrides av leier. Dersom så skulle skje vil leier risikere å bli avvist av utleier, tape leieretten og det innbetalte leiebeløpet.

 

Betaling:         30 % av beløpet forfaller til betaling ved bestilling. De resterende 70 % skal være Åseral hytteservice på vegne av utleier i hende minimum 5 uker før ankomst leieenheten. Ved avbestilling beregnes et administrasjonsgebyr, stort kr. 300,-. Ved avbestilling 8 uker før ankomst forfaller det innbetalte beløp til betaling, ved avbestilling 5 uker før ankomst forfaller 60 % av leiebeløpet til innbetaling og ved avbestilling 2 uker før ankomst refunderes ikke det innbetalte beløp innbetalt for leie.

 

Leiebevis.        Åseral hytteservice på vegne av utleier sender før leien starter, leier Veibeskrivelse, kjøreanvisning samt kart slik at det er lett å finne frem til leieenheten. Kvittering for innbetalt leie skal ved ankomst leieobjektet være tilgjengelig for nøkkeladresse.

Sikkerhet:       Ved ankomst leiested plikter leier å sette seg inn i sikkerhetsutstyr samt rømningsveier. Det er videre viktig å teste brannvarsler slik at disse er aktive og operative. Brannslukningsutstyr etc. ettersees og selskapet er fortrolig med plassering og oppbevaring av utstyret.

 

Innhold:          Ferieboligen skal inneholde det angitt antall senger/soveplasser med dyner og puter. Kjøkkenutstyr til matlaging. Likeledes bestikk, panner, kokekar, glass, kopper, tallerkener dype og flate både til middag og frokost. Alt nødvendig kjøkkenutstyr så som visper, øser, sleiver, boks/flaskeåpner og annet nødvendig utstyr til selvhusholdning. Gardiner for soverom og bad, gardiner etc. i andre rom. Sitteutstyr av normal god kvalitet samt spisebord for det antall leietakere leieenheten er beregnet til.

                        Det vil ikke være anledning til å plassere campingvogn, telt eller lignende på eiendommen uten særskilt tillatelse.

Ankomst.        Vil normalt være mellom kl. 16.00 til 20.00, og ved ukeleie er normalt byttedag fredag eller søndag så fremt annet ikke er avtalt. Week - end er perioden fredag kl. 16.00 til Søndag kl. 12.00.

                       

Ansvar.           Leier er ansvarlig for all skade forvoldt av noen i hans selskap under leieperioden og aksepterer å erstatte det økonomiske tap utleier måtte lide ved aksept av denne leieavtalen. Leier er ansvarlig for at opplysninger i avtalen samsvarer med bestillingen. Leier er ansvarlig for at nødvendig ro og orden opprettholdes slik at omgivelsene ikke unødig forstyrres på sen kveldstid eller natt. Ved fremkommet klage over ro og orden vil leier kunne bli fratatt leieretten til leieobjektet umiddelbart uten rett til leierefusjon. Åseral hytteservice, formidler utleie på oppdrag av eier og presenterer utleieobjektet i henholdt til inngått formidlingsavtale med eier, eventuelle mangler, skade eller lignende er en sak mellom leier og utleier. Leier er ansvarlig for å besiktige og aksepterer ansvaret for lekeapparater som barn i reisefølget bruker, og at nødvendige sikkerhetsforskrifter er til stede og at barn forstår/blir gitt instruksjon i bruken av apparatene. Dersom det oppstår teknisk svikt, plutselig eller uforutsett skade på teknisk apparatur eller installasjon, eller annet utstyr knyttet til utleieobjektet vil det ikke betinge reduksjon i leiebeløp. Ved Major Force eller dersom leieenheten skulle være ubeboelig ved ankomst, skaffer Åseral hytteservice en erstatningsbolig tilnærmelsesvis lik det bestilte produkt, viss mulig. Dersom leier ved ankomst eller når det måtte oppstå, unnlater å meddele utleier og Åseral hytteservice om mangler eller annet som ikke er i overensstemmelse med det bestilte produkt taper han retten til reklamasjon.

Viktig.             Mangler på leieenheten skal meddeles utleier og Åseral hytteservice umiddelbart ved ankomst, det samme gjelder skade eller mangler som oppstår under leietiden. Dersom leier oppdager mangler og unnlater å meddele utleier og Åseral hytteservice dette kan han bli erstatningsansvarlig ovenfor utleier. Manglende renhold vil normalt bli belastet med kr.350,- pr./t, dog minst kr.1000,-. Tap av nøkkel er beregnet til kr. 1500,- Leier svarer ikke for skade eller annen mangel som måtte oppstå ut fra vanlig slitasje og bruk.

Renhold.         Det er en selvfølge at leie enheten befinner seg i rengjort og presentabel stand ved ankomst og det samme ved avreise. Leieenheten skal inneholde tilstrekkelig med rengjøringsmidler, bøtte, langkost, støvsuger m.m. som er nødvendig for å foreta renhold under leietiden samt ved avreise.

Ta med.           Leier skal såfremt annet ikke er avtalt selv medbringe laken, dynetrekk, putetrekk, håndklær samt håndsåpe.

Tvist.              Dersom det oppstår uenighet mellom utleier og leier hva gjelder kvalitet, feil eller mangler som måtte være oppstått før eller under leieperioden vil ikke Åseral hytteservice som formidler på eiers vegne være part i en slik sak. Partene, utleier og leier, aksepterer at en slik tvist løses av tvistenemnd oppnevnt i Kristiansand og hvor hver av partene har en likeverdig representant. Tvistenemnden skal minst ha 3 medlemmer og ingen av partene eller partenes representanter kan være leder.

 • Klikk her for bruksanvisning!

  Velkommen til Agderferie. Finn frem til objektet du ønsker å leie ved å velge  aktuelt fylke øverst i menyen. Velg så kommune og sted. Når du har gått gjennom ingressen, velger du gå til annonse for å få frem hovedannonsen og mulighet for booking. Prisliste under teksten i annonsen. Gå så inn på kalenderen.
  NB: Viktig for nettbrett og mobiltlf booking. Når du har funnet frem datoene. klikker du reserver. Da kommer du inn i bestillingsskjema. Her må du scrolle nedover til du ser vinduene for innskrivning av navn, adresse etc.  Dersom du ikke scoller nedover vil det se ut som om der ikke er noen plass for innskrivning av personinfo. Og dermed vil ikke bookingen gå gjennom. Sjekk også våre last minute tilbud :-)

  Er du i tvil, ta kontakt med oss.
  satu@bortelidservice.no Mob. +47 950 47 679  eller +47 948 41 200
  odd@hytte-utleie.no eller tlf. 456 18 210

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Postadresse

Åseral hytteservice
Fiskårdalen 210, 4540 ÅSERAL
Org.no - 888 114 742

Telefon

Satu M. Koski          +47 950 47 679
Odd V. Jørgensen   +47 456 18 210
Lone Stefansen       +47 402 83 502

Email

satu@bortelidservice.no
odd-v@hytte-utleie.no 
lone@hytte-utleie.no 


Innhold © Åseral hytteservice. Webdesign © 2020 Web Norge.