Vi booking side
Lindesnes
,
kommune i Agder fylke, omfatter kysten mellom Fugløy utenfor Kumlefjorden i øst og Grønsfjorden/Lenefjorden i vest, samt øyene utenfor og dal-, skog- og heiestrøkene innenfor. Ut i havet lengst sørvest i kommunen stikker halvøya Lindesnes med det sørligste punktet på fastlandet i Norge (57° 58ʹ 46ʹʹ n.br.). Lindesneshalvøya, som danner skillet mellom Nordsjøen i vest og Skagerrak i øst, er et viktig skille i værvarslingssammenheng. Sørøst for Skjernøya utenfor Mandal ligger Norges sørligste punkt (hovedlandet), skjæretPysen (57° 57ʹ 31ʹʹ n.br.). På Skjernøya, som er landets sørligste bebodde øy, ligger tettstedet Farestad.
I 2020 ble Lindesnes utvidet med de to tidligere kommunene Marnardal og Mandal. Den nye Lindesnes kommune grenser etter dette til Lyngdal i vest og nord, Evje og Hornnes i nordøst og Vennesla og Kristiansand i øst. Kommunesenteret i Lindesnes kommune er Mandal, med deler av forvaltningen i de tidligere kommunesentrene på  Vigeland og Marnardal.
Landskapet på fastlandet preges av flere daler med hovedretning nord-sør; de to viktigste er Audnedalen med elva Audna i vest og Mandalen med Mandalselva i øst; disse munner ut ved henholdsvis Snig innerst i Snigsfjorden og Sjøsanden ved Mandal, innerst i Mannefjorden. Mellom dalene ligger store heie- og skogstrakter som hever seg fra rundt 150 moh. like innenfor kysten til vel 500 moh. i nord. Høyest er Ørteknappknuten lengst nordøst med 512 moh. Mandalselva faller fra 166 til 15 moh. på den rundt 70 km lange strekningen gjennom kommunen. Skogen dekker 76 prosent av kommunens areal, og myr og elver/sjøer dekker ytterligere ti prosent. Mindre enn fem prosent av arealet er dyrket mark. Det er blant annet opprettet 10 naturreservater for bevaring sjøfugl i kommunen og ett for bevaring av en barlindforekomst i eikeskog.